d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Comercial

Comercial

Stimaţi clienţi,

Oferim atenţiei dvs servicii juridice complexe pentru societăţile comerciale înregistrate în Bulgaria. Avem o experienţă îndelungată în domeniul serviciilor corporative. Abonament pentru contracte de asistenţă juridică. Înfiinţare şi înregistrare de societăţi comerciale la Registrul Comerţului în Bulgaria. Servicii juridice pentru patroni. Întocmire şi consultanţă pentru încheierea contractelor de muncă. Tranzacţii cu bunuri imobiliare. Realizare de investiţii. Asistenţă juridică pentru întocmirea planurilor de afaceri şi a schemelor financiare. Asistenţă şi negocieri pentru întocmirea contractelor comerciale. Consultanţă pentru întocmirea contractelor comerciale. Tranzacţii cu bunuri imobiliare. Asistenţă juridică şi intermediere pentru obţinerea de creditare. Servicii de reprezentanţă in faţa notarilor publici şi în faţa băncilor. Tranzacţii ipotecare. Cesiuni. Întocmire de strategii fiscale şi optimizare fiscală. Economisire legală a impozitelor. Menagementul şi recuperarea creanţelor. Estimare a riscului în realizarea tranzacţiilor comerciale. Recuperare pe cale judiciară a creanţelor. Litigii comerciale. Masuri de garantare prealabilă. Asistenţă şi suport juridic în participarea la achiziţii publice. Contestare de acte administrative şi hotărâri de sancţionare în domeniul activităţii comerciale. Protecţie împotriva concurenţei neloiale. • Pregătire, verificare şi depunere de documente pentru înregistrare de societăţi comerciale, reprezentanţe, filiale, societăţi nonprofit şi alte persoane juridice cu statut special.
 • Reprezentanţă în faţa instutuţiilor şi serviciilor respective în legătură cu înregistrarea conform unor legi speciale, înregistrări, obţinere de licenţe, încadrare în regim de aprobare s.a.
 • Pregătire de acte şi reprezentanţă în faţa Registrului Comerţului pe lângă Agenţia de Înregistrări a persoanelor străine ca asociaţi în societăţi comerciale bulgăreşti, înregistrare de filiale la Registrul Comerţului, înregistrare de modificări în societăţile comerciale deja înregistrate, reînregistrare de societăţi comerciale deja înregistrate s.a.
 • Reorganizare de societăţi comerciale – fuziune, fuziune prin absorbţie , separare, divizare.
 • Pregătire, întocmire şi încheiere de toate genurile de contracte de vănzare-cumpărare de mărfuri şi servicii, contracte de distribuire şi comisioane, contracte de închiriere, de împrumut, trasport, leasing, de trasfer de întreprindere de comert ş.a.

 • Înregistrări de societăţi comerciale în Bulgaria  şi propuneri pentru forma juridică cea mai potrivită activităţii dvs;
 • Înscriere de menţiuni în urma schimbării curcumstanţelor societăţii, , vănzare şi cumpărare de părţi sociale şi acţiuni, deschidere şi închidere de sucursale;
 • Tranzacţii cu întreprindere comercială;
 • Întocmire de contracte şi documente legate de activitatea curentă a comerciantului;
 • Asistenţă juridică, apărare şi reprezentanţă procesuală în faţa instanţei;
 • Asistare la negocieri, concurs la încheierea de convenţii;
 • Insolvenţă;
 • Abonament pentru contracte de asistenţă juridica a societăţilor comerciale.

Consultanţe juridice, poziţii şi reprezentanţă în litigii referitor la:

 • Societăţile cu răspundere limitată. Înfiincare de SRL.
 • Capitalul, patrimoniu şi părţile sociale în SRL. Modificarea capitalului
 • Calitatea de membru în SRL. Obţinerea, transferul şi încetarea calităţii de membru.
 • Drepturile şi obligaţiile asociaţilor în SRL. Administrarea SRL. Încetarea activităţii societăţii.
 • Societate pe acţiuni – noţiune şi conţinut. Genurile de SA. Înfiinţarea şi statutul SA. Capitalul SA. Acţiuni şi tranzacţii cu acţiuni. Drepturile şi obligaţiile acţionarilor.
 • Reorganizarea societăţilor comerciale. Protecţia asociaţilor şi a creditorilor SC în caz de reorganizare. Încetarea şi lichidarea SC.
 • Garanţii comerciale. Garanţii speciale.
 • Contract de leasing. Contrac de comision. Contract de consignaţie. Contract de spediţie.
 • Contract de transport. Incheierea şi forma contractului. Documente de transport.
 • Drepturile şi obligaţiile părţilor la contractul de trasport. Responsabilitatea trasportatorului. Contract de asigurare. Incheierea şi forma contractului de asigurare.
 • Asigurare de bunuri. Asigurare „viaţă” şi „accident”. Asigurare RC.

 • Oferim concursul şi sprijinul nostru în Bulgaria pentru înfiinţarea tuturor genurilor de societăţi comerciale şi asociaţii de subiecte comerciale, inclusiv structuri de holding, consorţii, filiale şi reprezentanţe pentru societăţile străine;
 • reorganizare, încetare şi lichidare a societăţilor comerciale;
 • sprijin şi reprezentanţă în legătură cu organizarea adunărilor generale ale societăţilor şi a adunarilor de înfiinţare;
 • întocmire de statute, contracte de infiinţare ale societăţilor, procese verbale, invitaţii, hotărâri şi alte acre interne ale societăţii;
 • sprijin pentru obţinerea de aprobări, licenţe şi alte documente necesare pentru desfăşurarea activităţii comerciale;
 • reprezentanţă în faţa organelor şi instituţiilor de stat respective.

Noi vă oferim sfaturi pentru planificare corporativă completă şi de lungă durată a societăţilor nouînfiinţate şi a celor în funcţiune.

Oferim clienţilor noştri un set complet de servicii care includ studii prealabile, analiză juridică copletă, negocieri, întocmire de documnentaţie juridică, consultanţă fiscală şi reprezentanţa la încheierea tranzacţiilor.