d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Drept de Proprietate

Drept de Proprietate

DREPTUL DE PROPRIETATE, BUNIRI IMOBILIARE, ACTIVITATE DECONSTRUCŢII în Bulgaria
  • întocmire de contracte prealabile, convenţii şi acte notariale în legătură cu bunurile imobiliare;
  • studierea şi constarea tuituror drepturilor şi obligaţilor asupră unui bun concret, întocmire de analiză juridică;
  • participare la negocieri, pregatire şi încheiere de tranzacţii şi asistenţă juridică pentru realşizarea lor;
  • concurs juridic în faţa organelor municipale şi de stat;
  • consultanţe şi concurs pentru alegerea de obiecte potrivite pentru investiţii în ţară şi analiza formelor celor mai apte de drepturi de posesie, sau de drepturi de posesie limitate din partea investitorilor străini, inclusiv prin înfiinţarea de societate comercială;
  • întocmirea de poziţii şi de realizare a procedurii de schimbare a destinaţiei terenirilor agricole, pădurilor şi a terenurilor din fondul forestier;