d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Dreptul Munci

Dreptul Munci

Oferim atenţiei clienţilor noştri cu Societăţi Comerciale înregistrate în Bulgaria urmatoarele servicii.
  • Întocmire de contract individuale şi colective de muncă, anexe, fişe de serviciu, convenţii, ordine ale patronului, procese verbale, hotărâri, si altele;
  • Consultanţe şi întocmire de documente pentru încetarea relaţilor juridice de muncă, înştiinţări prealabile, ordine, procese verbale de realizare de selecţionare, plată de despăgubiri;
  • Consultanţe în legătură cu impunerea de pedepse disciplinare, concedieri, realizare de răspundere materială şi disciplinară;
  • Servicii juridice în privinţa asigurărilor obligătorii de sănătate şi de muncă;
  • Sprijin, consultanţe şi reprezentanţă în privinţa soluţionării în afara instanţei a litigiilor de muncă, precum şi reprezentanţă procesuală în faţa instanţei pentru susţinerea proceselor de muncă în legătură cu concedieri, disponibilizări, despăgubiri şi alte litigii de muncă.