d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Трудово Право

Трудово Право

Предлагаме на вниманието на нашите клиенти с регистрирани Търговски Дружества в България следните услуги.
  • Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи, решения и други;
  • Консултации и изготвяне на документи по прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения;
  • Консултации във връзка с налагане на дисциплинарни наказания, уволнения,  реализиране на имуществена и дисциплинарна отговорност;
  • Юридическо обслужване във връзка със задължителното здравно и пенсионно осигуряване;
  • Съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове, както и процесуално представителство пред съд за водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други трудови спорове.