d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Регистрация на фирми в България

Регистрация на фирми в България

РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМАТА В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.
 1. Екипът ни ще изготви пълния комплект от документи, който е необходим за регистрацията.
 2. Подаването на документите в Агенция по Вписванията може да се извърши от:
  • Вас на място или чрез електронен подпис /с наше съдействие, ако е необходимо/.
  • Адвокат с изрично пълномощно
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АДВОКАТСКАТА КАНТОРА    СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА НА ВАШАТА ФИРМА В БЪЛГАРИЯ.
 1. Oказване на съдействие за:
  • Създаване на фирмен печат
  • Избор на касов апарат
  • Изготвяне и подаване на декларация за започване на дейност.
 2. Абонаментно счетоводно обслужване
 3. Първоначално обучение за работа с първични счетоводни документи, касов апарат и водене на касова книга. /услугата е безплатна при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване