d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

За Нас

   

Адвокатска кантора Денислав Маринов предоставя комплексно правно обслужване на български и чуждестранни клиенти.
Адвокат Денислав Маринов е вписан за член на Русенската адвокатска колегия от 14.11.2005 година. Говори руски, румънски и английски език.
Кантората предлага на клиентите си юридическо обслужване отличаващо се с етичност, коректност, лоялност, прецизност в работата и изпълнение в кратки срокове на поетите ангажименти.
Работи при спазване на принципите за конфиденциалност на информацията, гъвкавост и индивидуален подход към клиента.