d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Административно Право

Административно Право

Уважаеми клиенти,

Адвокатската ми практика в България  е насочена към обслужване на клиенти в областта на административното право и административния процес. Мотивиран съм да защитавам клиенти засегнати от незаконосъобразни административни актове на държавната администрация в България – РИОКОЗ, КАТ, Главна инспекция по труда, министерства, ведомства и  агенции,всички контролни органи.

Правна помощ и съдействие при реализиране на отговорността на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията, включително чрез изготвяне на жалби ,обжалване на актове ,административни и наказателни  постановления.

Ние ще ви помогнем при случай на нужда от:
  1. Обжалване по административен и по съдебен ред на индивидуални административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация в България .
  2. Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни държавни контролни органи КАТ- пътна полиция , Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Агенция митници, Главна Дирекция гранична полиция,
  3. Консултации по административно право и оказване на ефективно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България, осигуряване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната.
  4. Представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.