d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Наказателно Право

Наказателно Право

Ние сме специализирани в областта на наказателното право в Република България и може да Ви осигурим процесуална защита при следните престъпления:
 • Престъпления против собствеността – грабеж, въоръжен грабеж, кражба, присвояване, противозаконно отнемане на МПС
 • Престъпления против общественото здраве – наркотрафик, разпространение на наркотици
 • Престъпления против личността – телесни повреди, убийство
 • Икономически престъпления – измами, източване на кредитни карти, пране на пари, фалшифициране на парични знаци.
 • Престъпления против личната свобода – отвличане, трафик на хора, незаконно задържане, заплахи
 • Престъпления против сексуалната свобода – изнасилване, блудство
 • Престъпления свързани с движението по пътищата – шофиране с превишена скорост, шофиране в пияно състояние, безразсъдно шофиране при всички видове пътно-транспортни произшествия.
 • Престъпления против обществения ред – неизпълнение на полицейско разпореждане, незаконно притежаване на оръжие • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия
 • Обжалване на наложени мерки за неотклонение на обвиняеми и подсъдими лица
 • Защита от незаконосъобразни действия на разследващите органи в хода на досъдебното производство;
 • Представителство и защита в съдебна фаза пред всички инстанции
 • Обжалване на решенията, определенията и присъдите постановени от съответната съдебна инстанция.
 • Споразумения за приключване на наказателни дела
 • Режим за изтърпяване на наказанията след влязла в сила присъда
 • Пълна правна асистенция в затворническите центрове

 • Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление в България
 • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, и защита при извършване на процесуални действия по разследване
 • Споразумения за решаване на наказателни дела
 • Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство;
 • Съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и други компетентни органи; предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред;
 • Защита по обвинения в различни престъпления – престъпления против собствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.;
 • Дела за реабилитация на осъдени лица.

 • Правни консултации и процесуално представителствов областта на наказателното право в България ;
 • Съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;
 • Оказване на правна помощ и защита на чужди граждани при повдигнато обвинение за извършено престъпление в България ;
 • Съдействие и правна защита на лица, пострадали от престъпление – изготвяне на жалби до компетентните органи, предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди от престъплението;
 • Процесуално представителство и защита при наложена мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия;
 • Правна помощ и процесуално представителство по наказателни дела във всички Съдилища в България ;
 • Обжалванена наказателни постановления по административен и съдебен ред;
 • Процесуално представителство и защита при обжалване на наказателни постановления по съдебен ред;