d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Лицензи

Лицензи

Изваждане на лицензи, удостоверения, разрешителни, сертификати в България

Компонент на цялостното фирмено обслужване, което предоставяме е съдействието при изваждане на различни видове лицензи, удостоверения, разрешителни, сертификати. Те са необходими за извършването на специфични дейности, търговия с определени стоки и услуги, съответствието им на стандартите, та дори и за откриването на търговски обект е нужно разрешително. Целият процес по изваждането им е наше задължение. Така Ви спестяваме много ценно време по обработка на документи, подаването им и чакане по опашки. Освен това пестите и от държавни такси, тъй като всички документи се подават по електронен път. • Представителство пред държавни институции
 • Обработка на документите (ако е необходимо)
 • Подаване на документите
 • Внасяне на такси от името на клиента
 • Консултации

Цените за всеки лиценз, сертификат, удостоверение или разрешително се определят от сложността на процедурата по издаването му и от държавните такси, които се събират.

 • Лиценз за извършване на превоз на товари
 • Лиценз за извършване на частна охранителна дейност
 • Лиценз за управление на данъчен склад
 • Лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел
 • Лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество
 • Лиценз за извършване на застрахователна дейност
 • Лиценз за извършване на обществен превозна пътници и/или товари на територията на Република България
 • Лиценз за извършване на частна охранителна дейност
 • Лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
 • Разрешение за таксиметров превоз на пътници
 • Издаване на разрешение за организиране на лотарийни, лото и тото, залагания и томболи
 • Разрешение за откриване на аптека
 • Разрешение за постоянно пребиваване в България
 • Разрешение за прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел, застраховател, инвестиционно дружество
 • Разрешение за продажба на лекарствени продукти
 • Разрешение за търговия с тютюневи изделия
 • Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
 • Удостоверение за наследници
 • Удостоверение за собственост на пътно превозно средство
 • Удостоверение за собственост на пътно превозно средство