d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Dreptul Administrativ

Dreptul Administrativ

Stimaţi clienţi,

Practica mea de avocat în Bulgaria este orientată către serviciul clienţilor în domeniul dreptului administrativ si a procesului administrativ. Sunt motivat de a apăra clienţii prejudiciaţi de acte administrative necorespunzatoare legislaţiei, emise de administraţia de stat din Bulgaria – Inspectoratul Regional de Protecţia şi Controlul Sănătăţii Publice, Poliţia Rutieră, Inspecţia Muncii, ministere, instituţii şi agenţii, toate organele de control.

Asistenţă juridică şi concurs în realizarea responsabilităţii statului şi a primăriilor pentru prejudiciile aduse în urma actelor şi acţiunilor necorespunzătoare legislaţiei ale administraţiei, inclusiv prin întocmirea de plângeri, contestarea de acte şi dispoziţii   de penalizare.

Noi vă vom ajuta în cazde nevoie de:
  1. Contestare pe cale administrativă şi judiciară a actelor administrative individuale emise de autorităţile de stat, municipale şi fiscale în Bulgaria.
  2. Contestare a actelor de sancţionare emise de organele de stat de control Controlul Trasportului Rutier – Poliţia rutieră, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în trasportul Rutier, Autoritatea Nacională a Vămilor, Polţia de Frontieră.
  3. Consultanţă în dreptul administrativ şi asistenţă efectivă pentru cetăţeni străini referitor la dobândirea de cetăţenie bulgară, legalizarea şederii şi a statutului cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Bulgaria, asigurarea de vize şi aprobări pentru şedere provizorie sau permănentă în ţară.
  4. Reprezentanţă şi apărare juridică în procese de drept administrativ în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti.